Raport bieżący 45/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2015 roku spółka zależna od INPRO S.A. - inBet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd na mocy postanowienia z dnia 04.11.2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego inBet Sp. z o.o.

W dniu 17.09.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inBet Sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy spółki z kwoty 9.331.168 zł do kwoty 9.695.672 zł, tj. o kwotę 364.504 zł, w drodze ustanowienia nowych 6.509 udziałów o wartości 56 zł każdy. Nowe udziały zostały objęte w następujący sposób: INPRO SA objęło 4.687 udziałów o wartości łącznej 262.472 zł, Pan Andrzej Meronk objął 1.822 udziałów o wartości łącznej 102.032 zł. Kapitał został pokryty wkładem pieniężnym i objęty przez INPRO SA i Pana Andrzeja Meronk odpowiednio do objętych udziałów.

Przed podwyższeniem kapitału Spółka posiadała 119.980 udziałów o łącznej wartości 6.718.880,00 zł, co stanowiło 72 % kapitału zakładowego.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce w posiadaniu INPRO SA wynosi 124.667 udziałów o wartości łącznej 6.981.352,00 zł, co stanowi w dalszym ciągu 72% w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1382) - informacje poufne
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..