Raport bieżący 46/2013

Informacja od ING OFE o nabyciu znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu.

Zarząd INPRO S.A. informuje, że w dniu 21 października otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r. Nr 184 poz. 1539) poinformowało, że w wyniku nabycia praw do akcji INPRO S.A. (dalej "Spółka") w ofercie publicznej przeprowadzonej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie :

- rozliczonych w dniu 16 października 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem praw do akcji Spółki, stanowiących powyżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,
- rozliczonych w dniu 17 października 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zwiększył stan posiadanych praw do akcji INPRO S.A. o kolejne 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 5 077 704 (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery) akcji Spółki, stanowiące 12,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 077 704 (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 12,68% ogólnej liczby głosów.

Fundusz poinformował, że w dniu 21 października 2013 roku na jego rachunku papierów wartościowych znajdują się łącznie 7 177 704 (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery) akcji Spółki, co stanowi 17,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7 177 704 (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 17,93% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przedstawia także treść otrzymanego oświadczenia ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..