Raport bieżący 49/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie (dokooptowanie) nowego członka.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2015 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Maraszka oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza, korzystając z uprawnienia przysługującego jej na podstawie paragrafu 10 punkt 2 Statutu Spółki, podjęła w dniu 18.12.2015 r. uchwałę nr 35/2015, na mocy której dokooptowała nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka.

Pan Łukasz Maraszek został powołany na członka Rady Nadzorczej na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, albowiem rezygnacja Roberta Maraszka została złożona ze skutkiem na dzień 31.12.2015 r., a zgodnie z paragrafem 10 punkt 2 Statutu spółki dokooptowany przez Radę Nadzorczą członek sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Łukasza Maraszka, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Łukasz Maraszek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Życiorys Pana Łukasza Maraszka stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz §27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..