Raport bieżący 6/2015

Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w związku z pracami prowadzonymi nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, informuje, iż bieżące szacunki przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 znacznie odbiegają od szacunków dotyczących roku 2014 zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok.

Zgodnie z zapisami Sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2013 roku (punkt 24 Czynniki istotne dla rozwoju oraz perspektywy rozwoju) Spółka podała, iż: "Prognozy rozwoju działalności Spółki, uwzględniające czynniki wyżej wymienione oraz ryzyka działalności deweloperskiej …, wskazują na uzyskanie w 2014 roku poziomu przychodów ze sprzedaży na poziomie niższym o około 20% w porównaniu do 2013 r."

Bieżące szacunki wyników finansowych wskazują jednakże, iż przychód osiągnięty przez Spółkę może być niższy nawet o około 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Zmiana poziomu szacunków przychodów związana jest ze specyfiką działalności Spółek deweloperskich. Termin oddania do użytkowania budynków w ramach prowadzonych przez INPRO S.A. projektów przypadał na końcówkę roku i pomimo wysokiego poziomu przedsprzedaży (tzn. ilości podpisanych umów deweloperskich) na projektach, nie udało się Spółce wydać tylu mieszkań, ile Spółka zakładała w pierwotnych szacunkach.
Przychód ze sprzedaży mieszkań nie wydanych w 2014 roku zostanie zaksięgowany w 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż poziom rentowności netto działalności Spółki będzie niższy niż w roku ubiegłym, z uwagi na dostępną na rynku trójmiejskim znaczną ofertę konkurencyjnych firm deweloperskich.

W opinii Spółki niższe przychody z działalności nie wpływają negatywnie na płynność finansową INPRO S.A., ponieważ o płynności spółki deweloperskiej stanowi tzw. przedsprzedaż (wolumen podpisanych umów deweloperskich) oraz wielkość wpłaconych zaliczek na poczet zakupu lokali. A te dwie pozycje odnotowały w 2014 roku wysokie poziomy.

Prawidłowe wielkości odchylenia oraz przyczyny ich zaistnienia wskażemy w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO za 2014 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 23.03.2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..