Raport bieżący 6/2016

Powołanie Prokurentów Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2016 r. podjął uchwały w przedmiocie udzielenia prokury łącznej Panu Robertowi Maraszek oraz Panu Marcinowi Stefaniakowi. Obojgu wyżej wymienionym prokurentom udzielono prokury łącznej uprawniającej każdego do działania wraz z drugim prokurentem.

Życiorysy prokurentów wraz danymi dotyczącymi ich pracy zawodowej stanowią załącznik do raportu bieżącego.

Powyższe osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do INPRO SA oraz osoby te nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 22 i 28 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..