Raport bieżący 7/2013 - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro
15mar2013

Raport bieżący 7/2013

Korekta prognozy Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2012 rok.

Treść raportu:
Zgodnie z § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Inpro SA, przekazuje korektę prognozy (planu) na 2012 r., zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 9/2012 z 05.03.2012 r., zmienionej raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 14.12.2012 r., w zakresie wartości prognozowanych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
Pierwotna prognoza zakładała, że Grupa Kapitałowa INPRO w 2012 r. zrealizuje między innymi:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 144 mln zł.
W związku z prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2012 rok oceniamy, iż wstępne wyniki przygotowywanego sprawozdania wskazują na prawdopodobną zmianę tego parametru. Zgodnie z naszymi szacunkami odchylenie nie będzie większe niż +15% wartości prognozowanej skonsolidowanych przychodów.
Zmiana prognozy skonsolidowanych przychodów związana jest ze specyfiką działalności Spółek deweloperskich. Z uwagi na to, iż termin oddania do użytkowania kilku budynków w ramach prowadzonych projektów przypadał na końcówkę roku, INPRO SA tworząc prognozy przyjęło bezpieczny poziom ilości lokali będących podstawą zaksięgowania przychodów. W rzeczywistości udało się Spółce zrealizować większą sprzedaż.
Prawidłowa wielkość odchylenia oraz przyczynę jej zaistnienia wskażemy w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INPRO za 2012 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 21.03.2013 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Formularz kontaktowy