Raport bieżący 7/2015

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lutego 2015 roku otrzymał uchwałę nr 34/15 Zarządu BondSpot S.A. ("BondSpot") z dnia 24 lutego 2015 roku, zgodnie z którą Zarząd BondSpot na wniosek Spółki postanowił zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii A Spółki (oznaczonymi kodem PLINPRO00031) na rynku ASO orgaznizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 26 lutego 2015 r., w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę, o czym INPRO S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spóła publicznych

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..