Raport bieżący 8/2018

Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za akcję.

Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą Zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach.

Jednocześnie takowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy, po powzięciu przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie, zostanie przedstawiona do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..