Raport bieżący nr 12 / 2011

Temat: Oświadczenia otrzymane od członków Rady Nadzorczej INPRO SA.

Treść raportu:

W wykonaniu obowiązku określonego w punkcie 11 zasady 1 w części II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych, w związku z zasadą 2 w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, zawartych w ramach dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r., Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, że w dniu 09.03.2011r. otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Wojciech Stefaniak, Pan Szymon Lewiński i Pan Robert Maraszek oświadczenia o powiązaniach natury rodzinnej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z oświadczeniami:

Pan Wojciech Stefaniak jest synem Pana Piotra Stefaniaka będącego Prezesem Zarządu INPRO SA oraz jednocześnie będącego akcjonariuszem tej spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.Pan Szymon Lewiński jest synem Pana Zbigniewa Lewińskiego będącego Wiceprezesem Zarządu INPRO SA oraz jednocześnie będącego akcjonariuszem tej spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.Pan Robert Maraszek jest synem Pana Krzysztofa Maraszka będącego Wiceprezesem Zarządu INPRO SA oraz jednocześnie będącego akcjonariuszem tej spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Nadto Panowie Wojciech Stefaniak, Szymon Lewiński i Robert Maraszek poinformowali, iż nie istnieją inne powiązania natury ekonomicznej ich osoby z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zobowiązali się także do poinformowania Zarządu Spółki o każdej zmianie tych danych. Jednocześnie Zarząd INPRO SA informuje, iż w dniu 09.03.2011r. otrzymał oświadczenia od członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Jerzy Glanc i Pan Krzysztof Gąsak, w których informują oni, że nie posiadają żadnych powiązań natury rodzinnej, ekonomicznej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zobowiązali się także do poinformowania Zarządu Spółki o każdej zmianie tych danych.
Zarząd INPRO SA powiadamia także, że wszystkie informacje dotyczące powiązań członków rady nadzorczej Spółki z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zostały zawarte w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..