Raport bieżący nr 16 / 2011

Temat:Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz daty wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2011 roku, o godz. 18:37 otrzymał faksem z GPW S.A. dwie uchwały:

1) Uchwałę nr 330/2011 Zarządu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO S.A. w następującej treści:

"Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 21 marca 2011 r. dzień ostatniego notowania 10.010.000 (dziesięciu milionów dziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ‘PLINPRO00023’. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
2) Uchwała nr 331/2011 Zarządu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki INPRO S.A. w następującej treści:

"Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:

1) Wprowadzić z dniem 22 marca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ‘PLINPRO00015’

b) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji serii B, Pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w dniu 22 marca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ‘PLINPRO00015’

2) Notować akcje spółki INPRO S.A., o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych Pod nazwą skrócona ‘INPRO’ i oznaczeniem ‘INP’. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..