Inpro
12kwi2011

Raport bieżący nr 21 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego INPRO SA ("Spółka") numer 20 z dnia 06.04.2011r., w którym podano informację o umowie znaczącej zawartej Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie ("Ubezpieczyciel"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 11.04.2011r podpisał z Ergo Hestia aneks nr 801000434672 do umowy polisy nr 901006435023 z dnia 05.04.2011r ubezpieczenia ryzyk budowlanych etapu I i II projektu deweloperskiego City Park w Gdańsku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu uległy zmianie następujące zapisy umowy polisy:

1) rozszerzono zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie następujących maszyn budowlanych (zgodnie z wartością odtworzeniową)

a. żuraw Potain F 15 – suma ubezpieczenia do 296.294,00zł

b. koparka kołowa LIEBHERRA A 902 LIT – suma ubezpieczenia do 193.898,00zł

2) z tytułu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o pozycje opisane w punkcie pierwszym powyżej podwyższeniu uległa składka ubezpieczeniowa – o kwotę 588,00zł. Termin płatności składki dodatkowej 588,00zł ustalono na 22.04.2011r. Obecnie składka ubezpieczeniowa pierwszej polisy nr 901006435023 wynosi 28.624,00zł

Pozostałe warunki polisy nie uległy zmianom.
W związku z powyższym łączna wartość sum ubezpieczeniowych wynikających z umów zawartych z Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 203.854.516,80zł. Umową o najwyższej sumie ubezpieczenia spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa opisana w komunikacie nr 20, która obecnie została zmieniona zgodnie z treścią niniejszego komunikatu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.