Raport bieżący nr 22/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Treść raportu:
Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO S.A. ("Spółka"), a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402  i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd INPRO S.A. zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ"), które odbędzie się w Gdańsku 80-332, przy ulicy Piastowskiej 1, w Hotelu Oliwskim o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej na parterze. Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..