Raport bieżący nr 23/2012

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Treść raportu:
Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 05 czerwca 2012 roku.
Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..