Raport bieżący nr 28 / 2011

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO S.A. ("Spółka"), a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd INPRO S.A. zwołuje na dzień 16 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ"), które odbędzie się w Gdańsku 80-332, przy ulicy Piastowskiej 1, w Hotelu Oliwskim o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej na parterze.
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..