Inpro
18maj2011

Raport bieżący nr 29 / 2011

Temat: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 16 czerwca 2011 roku.
Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.