Inpro
17cze2011

Raport bieżący nr 34 / 2011

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), w związku z faktem wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady na następną wspólną kadencję następujących osób:

1. Pana Jerzego Glanca jako Członka Niezależnego w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki,

2. Pana Krzysztofa Gąsaka jako Członka Niezależnego w rozumieniu § 10 pkt 11 Statutu Spółki,

3. Pana Roberta Maraszka,

4. Pana Wojciecha Stefaniaka,

5. Pana Szymona Lewińskiego.


Zarząd INPRO S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.