Raport bieżący nr 36 / 2011

Temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.


Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku informuje, ze akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. ("WZA"), które odbyło się 16 czerwca 2011r. dysponowali 35.030.000 głosami.

Co najmniej 5% liczby głosów na WZA posiadali:

Pan Piotr Stefaniak w liczbie 10.010.000 głosów, co stanowiło 28,58% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 25% ogólnej liczby głosów,

Pan Zbigniew Lewiński w liczbie 10.010.000 głosów, co stanowiło 28,58% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 25% ogólnej liczby głosów,

Pan Krzysztof Maraszek w liczbie 10.010.000 głosów, co stanowiło 28,58% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 25% ogólnej liczby głosów,

ING Otwarty Fundusz Emerytalny w liczbie 5.000.000 głosów, co stanowiło 14,27% liczby głosów na tym Zgromadzenia oraz 12,49% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez INPRO S.A. wynosi 40.040.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji 40.040.000.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..