Raport bieżący nr 4 / 2011

Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii B spółki INPRO SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 213/2011 postanowił wprowadzić z dniem 17 lutego 2011r. (pierwszy dzień notowania) w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

1) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLINPRO00023. Prawa do akcji serii B INPRO SA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą INPRO-PDA i oznaczeniem INPA.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..