Inpro
16lut2011

Raport bieżący nr 4 / 2011

Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii B spółki INPRO SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 213/2011 postanowił wprowadzić z dniem 17 lutego 2011r. (pierwszy dzień notowania) w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

1) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLINPRO00023. Prawa do akcji serii B INPRO SA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą INPRO-PDA i oznaczeniem INPA.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.