Inpro
12lip2011

Raport bieżący nr 40 / 2011

Temat: INPRO S.A. - incydentalne odstępstwo od zasad ładu korporacyjnego.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w związku z zawarciem w dniu 11 lipca 2011r. z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości i udziałów we współwłasności nieruchomości Repertorium A nr 3888/2011, opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 12.07.2011r. informuje, iż nastąpiło incydentalne naruszenie obowiązku określonego w zasadzie nr 3 w części II zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r.

Zgodnie z powyższą zasadą Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej umowy. Reguluje to również paragraf 10 punkt 10 Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z podmiotem powiązanym."

Spółka INPRO S.A. nie uzyskała przed zawarciem umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 12 lipca 2011r. aprobaty rady nadzorczej.

W związku z faktem, iż posiedzenie Rady Nadzorczej (na którym Rada Nadzorcza się ukonstytuuje) odbędzie się dnia 13 lipca 2011r. (czyli po podpisaniu przedmiotowej umowy), aprobata Rady Nadzorczej zostanie formalnie udzielona na posiedzeniu dnia 13 lipca b.r.

Wszystkie kolejne umowy istotne zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi bezwzględnie będą przedmiotem aprobaty Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.