Inpro
14lip2011

Raport bieżący nr 41 / 2011

Temat: Uchwały Rady Nadzorczej INPRO S.A. z dnia 13 lipca 2011r.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 13 lipca 2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, zwołane po wyborze członków na nową kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 16 czerwca 2011r.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą na podstawie paragrafu 7 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonano przydziału poszczególnych funkcji w ramach organu Spółki, tzn.:

a. Panu Jerzemu Glanc powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b. Panu Krzysztofowi Gąsakowi powierzono funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

c. Panu Robertowi Maraszkowi powierzono funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2011 z dnia 12 lipca 2011r. dotyczącego incydentalnego odstępstwa od zasady nr 3 w części II zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 lipca 2011r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 17/2011, działając na podstawie paragrafu 10 ustęp 10 Statutu Spółki, wyraziła aprobatę zawartej przez Zarząd Spółki istotnej umowy z podmiotem powiązanym, a mianowicie aprobatę dokonania w dniu 11 lipca 2011r. podwyższenia kapitału w podmiocie powiązanym – Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. i wniesienia aportu w postaci prawa własności i udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w Mikołajkach (Repertorium A nr 3888/2011 z dnia 11.07.2011r.).

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.) oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.