Inpro
02sie2011

Raport bieżący nr 43 / 2011

Temat: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO S.A. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego INPRO S.A. ("Spółka") numer 27 z dnia 17.05.2011r., w którym podano informację o umowie znaczącej zawartej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ("Ubezpieczyciel"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 02.08.2011r podpisał z InterRisk aneks nr 1/2011 do umowy polisy nr AE 000191 z dnia 16.05.2011r. ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych (CAE/EAR) budowy zespołu hotelowo-apartamentowego w Mikołajkach. Aneks został zawarty w związku z przeniesieniem własności oraz udziału we własności nieruchomości położonych w Mikołajkach z INPRO S.A. na Hotel Mikołajki Sp. z o.o. (komunikat nr 39/2011 z dnia 12 lipca 2011r.).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu uległy zmianie następujące zapisy umowy polisy:

1) Na wniosek Ubezpieczającego (INPRO S.A.) zmieniły się dane Inwestora / Zamawiającego:

z INPRO S.A. na Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Pozostałe warunki polisy nie uległy zmianom.

Łączna wartość sum ubezpieczeniowych wynikających z umów zawartych z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurane Group w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 63.690.038,00zł. Umową o najwyższej sumie ubezpieczenia spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa opisana w niniejszym komunikacie oraz w raporcie nr 27/2011 z 17 maja 2011r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.