Inpro
04paź2011

Raport bieżący nr 46 / 2011

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o. o. oraz ustanowienia nowej ilości i łącznej wartości udziałów posiadanych przez Inpro S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka" lub "INPRO S.A." ) z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 03.10.2011r otrzymał od spółki zależnej od INPRO S.A. – spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informację, z której wynika, iż spółka zależna Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 03.10.2011 otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.09.2011r w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Podwyższenie kapitału zakładowego dotyczyło 15.532 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział ustanowionych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. z dnia 11.07.2011r (akt notarialny z dnia 11.07.2011r. Rep. A nr 3883/2011 sporządzonego przez notariusza Renatę Górską z kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Stolarska 4B/1), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2011.

Kapitał zakładowy spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uległ tym samym podwyższeniu z 50.000,00 zł (50 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy) do kwoty 15.582.000,00 zł (15.582 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział) w drodze ustanowienia 15.532 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Wartości udziałów objętych za aport wynosi 11.584.000,00 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, INPRO S.A. posiada w spółce zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o. o. 15.582 udziały, dające łącznie 15.582 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co w dalszym ciągu stanowi 100 proc. w ogólnej licznie głosów na zgromadzeniu wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej.

Objęcie nowych udziałów przez Spółkę w spółce zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nastąpiło za wkład niepieniężny (aport) i pieniężny w sposób szczegółowo opisany w raporcie bieżącym nr 39/2011z dnia 12.07.2011r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.