Raport bieżący nr 5 / 2011

Temat: Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu 10% udziałów w INPRO S.A.
 

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. informuje, że w dniu 18 lutego otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r. Nr 184 poz. 1539) poinformowało, że w wyniku nabycia praw do akcji INPRO S.A. (dalej "Spółka") w ofercie publicznej, rozliczonych w dniu 14 lutego 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem praw do akcji Spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem praw do akcji Fundusz nie posiadał akcji Spółki.Fundusz poinformował, że w dniu 18 lutego 2011 roku na jego rachunku papierów wartościowych znajduje się łącznie 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) praw do akcji Spółki, uprawniających do 4 100 000 (czterech milionów stu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co będzie stanowiło 10,24% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..