Inpro
16lut2012

Raport bieżący nr 6 / 2012

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Dom Zdrojowy Spółka z o.o. i ustanowienie nowej wartości udziałów posiadanych przez INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka" lub "INPRO S.A.") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 15.02.2012r. otrzymał od spółki zależnej od INPRO S.A.- Dom Zdrojowy Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku informację, z której wynika, że spółka zależna Dom Zdrojowy Spółka z o.o. otrzymała w dniu 15.02.2012r. postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.02.2012r. w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dom Zdrojowy Spółka z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów z kwoty 50,00zł każdy udział do kwoty 85,00zł każdy udział na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dom Zdrojowy Spółka z o.o. z dnia 26.01.2012r. (akt notarialny z dnia 26.01.2012r. Rep.A nr 265/2012 sporządzony przez notariusza Renatę Górską z kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Stolarska 4B/1).

Kapitał zakładowy spółki zależnej Dom Zdrojowy Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku uległ tym samym podwyższeniu z 8.612.000,00zł (172.240 udziałów o wartości nominalnej 50,00zł każdy) do kwoty 14.640.400,00zł (172.240 udziałów o wartości nominalnej 85,00zł każdy), to jest o kwotę 6.028.400,00zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, INPRO S.A. nadal posiada w spółce zależnej Dom Zdrojowy Spółka z o.o. 172.240 udziałów, dających łącznie 172.240 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co w dalszym ciągu stanowi 100% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej.

Pokrycie podwyższonej wartości wszystkich udziałów przysługujących jedynemu Wspólnikowi, którym jest INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku, nastąpiło w całości wkładem pieniężnym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.