Inpro
23lut2011

Raport bieżący nr 7 / 2011

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku spółki INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2011 roku:

Raporty roczne za 2010 rok:
a) jednostkowy raport roczny Spółki - 29.04.2011r.
b) skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki - 29.04.2011r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2011 roku:
a) skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki - 31.08.2011r.

Raporty kwartalne:
a) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za IV kwartał 2010 - 01.03.2011r.
b) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za I kwartał 2011 - 16.05.2011r.
c) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2011 - 14.11.2011r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych Spółki, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki.
 
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.
Spółka nie będzie także publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2011 roku zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, natomiast skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.