Raport_bieżący nr 8 / 2011

Temat: Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o nabyciu znacznego pakietu akcji 

Treść raportu: 

Zarząd INPRO S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r. Nr 184 poz. 1539) poinformowało, że w wyniku transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 lutego 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zwiększył stan posiadanych praw do akcji INPRO S.A. (dalej "Spółka") o co najmniej 2%.
Przed nabyciem praw do akcji Fundusz posiadał 4 738 494 (cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) prawa do akcji Spółki, stanowiących 11,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających w chwili zamiany praw do akcji Spółki na akcje do 4 738 494 (czterech milionów siedmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 11,83% ogólnej liczby głosów.
Fundusz poinformował, że w dniu 1 marca 2011 roku na jego rachunku papierów wartościowych znajdują się łącznie 4 987 934 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) prawa do akcji Spółki, uprawniających do 4 987 934 (czterech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset trzydziestu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co będzie stanowiło 12,46% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..