Inpro

INPRO S.A.
ul. Opata Jacka Rybińskiego 8
80-320 Gdańsk-Oliwa
Poland

Distance: Time: x

Show a road route

VAT: 589-000-85-40
National Economy Register: 008141071
Court Register No: 0000306071
BDO: 000036055

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
VII Wydział Gospodarczy
Share Capital: 4.004.000,00 zł

Please select topics:


tel. 58 340 03 81 Contact form