Inpro

INPRO S.A.
ul. Opata Jacka Rybińskiego 8
80-320 Gdańsk-Oliwa

Odległość: Czas: x

Sprawdź trasę dojazdu

NIP: 589-000-85-40
REGON: 008141071
KRS: 0000306071
BDO: 000036055

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
VII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 4.004.000,00 zł

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


tel. 58 340 03 81 Napisz do działu sprzedaży