Grupa INPRO zwiększa przychody i wynik netto - Media - INPRO S.A.
Inpro
Grupa INPRO zwiększa przychody i wynik netto
07kwi2020

Grupa INPRO zwiększa przychody i wynik netto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2019 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 270,5 mln zł, co stanowi o 4% więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2019 rok wzrósł o 7% i wyniósł 43,5 mln zł. Od stycznia do grudnia 2019 r. Grupa sprzedała łącznie 769 mieszkań i domów jednorodzinnych netto. Udany pod względem sprzedaży był także I kwartał 2020 r., w którym podpisano 190 umów netto.

W minionym roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 270,5 mln zł, co stanowi o 4% więcej niż w poprzednim roku. Rentowność netto pozostała na poziomie 16 %. Zysk netto za 2019 wzrósł w odniesieniu do 2018 roku o 7 % do poziomu 43,5 mln zł. Praktycznie każda spółka zależna w Grupie zanotowała wzrost wartości zysku netto w porównaniu do roku ubiegłego. Jedynie INPRO SA z uwagi na przesunięcie na rok 2020 daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut, osiągnęła niższy poziom zysku netto, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu rentowności.

W dalszym ciągu rośnie udział segmentu prefabrykatów w Grupie – w ostatnich latach spółka inBet Sp. z o.o. zanotowała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody w 2019 roku wzrosły o 29% w porównaniu do 2018 roku. inBet Sp. z o.o. kończy właśnie proces gruntownej modernizacji, co powinno przełożyć się na dalszy rozwój spółki. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy od wielu lat spółka wypłaciła dywidendę (za rok 2018).

W 2019 roku Grupa sprzedała łącznie 769 mieszkań i domów netto (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto). Dla porównania w roku 2018 Grupa sprzedała 801 lokali, a w roku 2018 sprzedała 739 mieszkań i domów. W 2019 roku Grupa przekazała nabywcom 569 lokali, co stanowi spadek o 16% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wydano 679 lokali.

Grupa INPRO podsumowała także wyniki sprzedaży za I kwartał 2020 roku. W tym okresie zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 190 umów. Dla porównania w I kwartale 2019 Grupa sprzedała łącznie 186 lokali, a w IV kwartale 2019 roku 185 lokali. W I kwartale 2020 roku Grupa przekazała łącznie 167 lokali, w porównaniu do 52 sztuk w I kwartale roku ubiegłego, wydania dotyczyły głównie osiedla Azymut w Gdyni.

Zgodnie z założeniami w 2019 r. Grupa zakończyła prace przy 8 przedsięwzięciach deweloperskich, w ramach których łącznie wybudowano 538 lokali. W 2019 roku INPRO S.A. oraz PB Domesta Sp. z o.o. wprowadziły do sprzedaży łącznie 849 lokali w następujących projektach: Debiut etap III, domy jednorodzinne Golf Park, Brawo, Start etap I, Ostoja etap I, domy jednorodzinne Wróbla Staw, dwa budynki na osiedlu Nowa Niepołomicka, trzy budynki na osiedlu Havlove, jeden budynek na osiedlu Traffic oraz budynek usługowy w gdańskiej dzielnicy Matarnia. 

Zarówno INPRO SA, jak i Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o. o., kontynuowały strategię rozbudowy banku gruntów, zapewniającego warunki do dalszego rozwoju Grupy. Bank ziemi obu spółek powiększył się w 2019 roku o 124,7 tys. m2 gruntów, co pozwala na realizację około 1.500-1.600 mieszkań.

Aktualnie przed Grupą jedno z największych wyzwań w historii działania – epidemia koronawirusa Covid-19. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie pandemia niesie dla polskiej i globalnej gospodarki. Priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz współpracowników. Prowadzimy działania dostosowujące funkcjonowanie poszczególnych spółek do zmieniających się warunków, tak aby w sposób bezpieczny zapewnić kontynuację działalności. Zarządy poszczególnych podmiotów Grupy będą reagowały na bieżąco na zmieniające się warunki rynkowe– powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO SA.

W 2020 roku Grupa INPRO SA planuje oddać do użytkowania następujące przedsięwzięcia: Azymut, Harmonia Oliwska IV, Debiut etap III, Optima etap II, domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park oraz Wróbla Staw, budynki 1, 3, 4-5, 6 na osiedlu Havlove oraz budynki 1 i 2 na osiedlu Nowa Niepołomicka. Łącznie te inwestycje obejmują około 900 lokali.

Zakładając szybkie zakończenie epidemii Covid-2019 Grupa INPRO powinna w 2020 roku  uzyskać poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyników 2019 r. Na chwilę obecną trudne są jednak do oszacowania skutki wpływu długotrwałej epidemii oraz ewentualnej recesji na wyniki Grupy – dodał Piotr Stefaniak. 

Zobacz pozostałe informacje prasowe

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Formularz kontaktowy