Raporty bieżące2019

Raport bieżący 4/2019

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem

Raport bieżący 3/2019

Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Bank SA.

Raport bieżący 2/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku spółki INPRO SA

Raport bieżący 1/2019

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2018 roku
2018

Raport bieżący 37/2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Raport bieżący 34/2018 k

Korekta raportu bieżącego nr 34/2018 z 10.10.2018

Raport bieżący 36/2018

Wprowadzenie obligacji INPRO SA do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Raport bieżący 35/2018

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem

Raport bieżący 34/2018

Emisja obligacji serii B

Raport bieżący 33/2018

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem

Raport bieżący 32/2018

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2018 roku

Raport bieżący 31/2018

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji

Raport bieżący 30/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 29/2018

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA

Raport bieżący 28/2018

Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji.

raport bieżący 27/2018

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Raport bieżący 26/2018 K

Korekta raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r.

Raport bieżący 26/2018

Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji.

Raport bieżący 25/2018

Zmiana siedziby spółki zależnej.

Raport bieżący 24/2018

Podpisanie umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Raport bieżący 23/2018

Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej w związku z zawarciem umowy dzierżawy.

Raport bieżący 22/2018

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Raport bieżący 21/2018

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2018 roku.

Raport bieżący 20/2018

Uzyskanie decyzji banku stanowiącej warunek umowy dzierżawy.

Raport bieżący 19/2018

Podpisanie przez spółkę zależną umowy dzierżawy obiektu hotelowego.

Raport bieżący 18/2018

Podpisanie przez spółkę zależną listu intencyjnego dotyczącego negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy obiektu hotelowego.

Raport bieżący 17/2018

Powołanie Zarządu INPRO S.A. na nową kadencję.

Raport bieżący 16/2018

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 15/2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący 14/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący 13/2018

Negocjacje dotyczące zmiany sposobu zarządzania spółką zależną.

Raport bieżący 12/2018

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 11/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 10/2018

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 9/2018

Uchwała Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 8/2018

Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 7/2018

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest użytkownikiem wieczystym

Raport bieżący 6/2018

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2018 roku.

Raport bieżący 4/2018 K

Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

Raport bieżący 4/2018.

Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2017 rok

Raport bieżący 4/2018

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

Raport bieżący 3/2018

Podpisanie umowy znaczącej z mBankiem SA.

Raport bieżący 2/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku spółki INPRO SA.

Raport bieżący 1/2018

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2017 roku.
2017

Raport bieżący 37/2017

Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23.11.2017 r.

Raport bieżący 36/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 35/2017

Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 34/2017

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Raport bieżący 33/2017

Otrzymanie stanowiska podmiotu trzeciego mogącego mieć wpływ na proces wydawania lokali mieszkalnych

Raport Bieżący 32/2017

Powołanie Komitetu Audytu.

Raport bieżący 31/2017

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 30/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2017 roku.

Raport bieżący 29/2017

Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

Raport EBI z dnia 28.09.2017

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący 28/2017

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku.

Raport bieżący 27/2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 28 września 2017 r.

Raport bieżący 26/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 r.

Raport bieżący 25/2017

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 24/2017

Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

Raport bieżący 23/2017

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 22/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 21/2017

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 20/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport bieżący 19/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2017 roku.

Raport bieżący 18/2017

Podpisanie umów znaczących z mBank S.A.

Raport bieżący 17/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromdzenie INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący 16/2017

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 15/2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 r.

Raport bieżący 14/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący 13/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport bieżący 12/2017

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 11/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 10/2017

Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Raport bieżący 9/2017

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 8/2017

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 7/2017

Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 6/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2017 roku.

Raport bieżący 05/2017

Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2016 rok.

Raport bieżący 04/2017

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 03/2017

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

Raport bieżący 02/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 01/2017

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2016 roku.
2016

Raport bieżący 28/2016

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z konsorcjum banków

Raport bieżący 27/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 26/2016

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym

Raport bieżący 25/2016

Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2016 r.

Raport bieżący 24/2016

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Alior Bankiem S.A.

Raport bieżący 23/2016 K

Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15.07.2016 r.

Raport bieżący 23/2016

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Raport bieżący 22/2016

Zmiana liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali.

Raport bieżący 21/2016

Powołanie przez INPRO S.A. spółki zależnej.

Raport bieżący 20/2016

Rejestracja zmiany Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 19/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport EBI z dnia 18.05.2016

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący 18/2016

Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

Raport bieżący 17/2016

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

Raport bieżący 16/2016

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 15/2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

Raport bieżący 14/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

Raport bieżący 13/2016

Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 12/2016

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 11/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 10/2016

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 9/2016

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 8/2016

Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 7/2016

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Raport bieżący 6/2016

Powołanie Prokurentów Spółki.

Raport bieżący 5/2016

Podpisanie umowy znaczącej z mBankiem S.A.

Raport bieżący 4/2016

Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2015 rok

Raport bieżący 3/2016

Zarejestrowanie zmiany w składzie Rady Nadzorczej INPRO SA

Raport bieżący 2/2016

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z konsorcjum banków.

Raport bieżący 1/2016

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty EBI

Inpro Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania
Dobrych Praktyk
2015

Raport bieżący 50/2015

Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

Raport bieżący 49/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie (dokooptowanie) nowego członka.

Raport bieżący 48/2015

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym i wyrażenie aprobaty przez Radę Nadzorczą.

Raport bieżący 47/2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 46/2015

Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 45/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport bieżący 44/2015

Podpisanie umowy zakupu gruntu.

Raport bieżący 43/2015

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Raport bieżący 42/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Raport bieżący 41/2015

Zmiana w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Raport bieżący 40/2015

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 39/2015

Rejestracja zmiany składu wspólników w spółce zależnej PB DOMESTA Sp. z o.o.

Raport bieżący 38/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Raport bieżący 37/2015

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 36/2015

Podpisanie z Członkami Zarządu kontraktów menedżerskich.

Raport bieżący 35/2015

Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

Raport bieżący 34/2015

Zmiana siedziby spółki zależnej.

Raport bieżący 33/2015

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w sposobie wynagradzania Członków Zarządu.

Raport bieżący 32/2015

Podpisanie umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Raport bieżący 31/2015

Podjęcie uchwały o zwrotnych dopłatach do kapitału spółki zależnej.

Raport bieżący 30/2015

Zakup udziałów w spółce z o.o.

Raport bieżący 29/2015

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 28/2015

Zmiana siedziby spółki zależnej.

Raport bieżący 27/2015

Udzielenie poręczenia dla podmiotu zależnego.

Raport bieżący 26/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport bieżący 25/2015

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej podpisanej przez podmiot zależny z PKO BP S.A.

Raport bieżący 24/2015

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 23/2015

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dnu 16 czerwca 2015 roku.

Raport bieżący 22/2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku.

Raport bieżący 21/2015

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Alior Bankiem S.A.

Raport bieżący 20/2015

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 19/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 18/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 17/2015

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 16/2015

Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 15/2015

Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 14/2015

Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 13/2015

Wycofanie obligacji z obrotu.

Raport bieżący 12/2015

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 11/2015

Wykup obligacji.

Raport bieżący 10/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Raport bieżący 9/2015

Zawarcie przez INPRO SA umów znaczących z konsorcjum banków

Raport bieżący 8/2015

Podpisanie przez Inpro SA umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 7/2015

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A

Raport bieżący 6/2015

Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok.

Raport bieżący 5/2015

Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu.

Raport bieżący 4/2015

Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

Raport bieżący 3/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 2/2015

Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego.

Raport bieżący 1/2015

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.
2014

Raport bieżący 45/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 44/2014

Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 43/2014

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 42/2014

Podpisanie umowy znaczącej z PKO Leasing S.A.

Raport bieżący 41/2014

Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej.

Raport bieżący 40/2014

Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 39/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący 38/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z konsorcjum banków.

Raport bieżący 37/2014

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Raport bieżący 36/2014

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Raport bieżący 35/2014 K

Korekta raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 17.09.2014 roku

Raport bieżący 35/2014

Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 34/2014

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Raport bieżący 33/2014

Korekta śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2014 roku

Raport bieżący 32/2014

Zmiana firmy spółki zależnej.

Raport bieżący 31/2014

Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 30/2014

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 29/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej z PKO BP S.A.

Raport bieżący 28/2014

Podpisanie przez spółkę zależną listu intencyjnego dotyczącego leasingu finansowego.

Raport bieżący 27/2014

Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 26/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z konsorcjum banków

Raport bieżący 25/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Alior Bankiem S.A.

Raport bieżący 24/2014

Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 23/2014

Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący 22/2014

Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący 21/2014

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 20/2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący 19/2014

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący 18/2014

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 17/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 16/2014

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący 15/2014

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 14/2014

INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport Bieżący 13/2014

Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport Bieżący 12/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Raport Bieżący 11/2014

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 10/2014

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 9/2014

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport Bieżący 08/2014

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem

Raport Bieżący 07/2014

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport Bieżący 06/2014

Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

Raport Bieżący 05/2014

Informacja na temat daty pierwszego notowania na Catalyst obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

Raport Bieżący 04/2014

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO S.A. z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Raport Bieżący 03/2014

Wprowadzenie obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. do obrotu na rynku Catalyst.

Raport Bieżący 02/2014

Rejestracja obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport Bieżący 01/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku spółki INPRO S.A.
2013

Raport Bieżący 52/2013

Zawarcie przez podmiot zależny od INPRO S.A. umowy znaczącej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport Bieżący 51/2013

Uchwała Zarządu Spółki dotycząca zmiany treści Warunków Emisji Obligacji.

Raport bieżący 50/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport Bieżący 49/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z SGB-Bank S.A.

Raport Bieżący 48/2013

Postanowienie Sądu o sprostowaniu treści wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport Bieżący 47/2013

Postanowienie Sądu o uzupełnieniu treści wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 46/2013

Informacja od ING OFE o nabyciu znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport Bieżący 45/2013

Złożenie skargi na orzeczenie Sądu w sprawie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem

Raport bieżący 44/2013

Zmniejszenie ilości posiadanych akcji INPRO S.A. przez Członka Zarządu.

Raport bieżący 43/2013

Transakcja sprzedaży akcji INPRO S.A. przez Członka Zarządu oraz zmniejszenie ilości posiadanych akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący 42/2013

Transakcja sprzedaży akcji INPRO S.A. przez członka Zarządu.

Raport bieżący 41/2013

Transakcja sprzedaży akcji INPRO S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący 40/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 39/2013

Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Raport bieżący 38/2013

Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu gruntu

Raport bieżący 37/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 36/2013

Emisja obligacji

Raport bieżący 35/2013

Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów

Raport bieżący 34/2013

Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów

Raport bieżący 33/2013

Podpisanie umowy o emisję obligacji z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Raport bieżący 32/2013

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Raport bieżący 31/2013

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

Raport bieżący 30/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO S.A. - Domu Zdrojowego Sp. z o.o.

Raport bieżący 29/2013

Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu.

Raport bieżący 28/2013

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

Raport bieżący 27/2013

Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013.

Raport bieżący 26/2013

Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A.

Raport bieżący 25/2013

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013.

Raport bieżący 24/2013

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013.

Raport bieżący 23/2013

Podpisanie umowy istotnej przez spółkę zależną od INPRO S.A.

Raport bieżący 22/2013

Zawarcie przez podmiot zależny od INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej z bankiem PKO BP S.A.

Raport bieżący 21/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 17/2013 K

Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 15.05.2013

Raport bieżący 20/2013

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 19/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący 18/2013

Uchwała Rady Nadzorczej INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 17/2013

Powołanie Zarządu INPRO S.A. na nową kadencję.

Raport bieżący 16/2013

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 15/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 14/2013

Podpisanie umowy istotnej przez spółkę zależną od INPRO S.A.

Raport bieżący 13/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO S.A. - Hotelu Mikołajki Sp. o. o.

Raport bieżący 12/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący 11/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest współwłaścicielem.

Raport bieżący 10/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Raport bieżący 9/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez INPRO S.A. w 2012 roku.

Raport bieżący 8/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 7/2013

Korekta prognozy Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2012 rok.

Raport bieżący 6/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z podmiotem zależnym - Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 4/2013

Zawarcie przez INPRO S.A. oraz przez podmiot zależny od INPRO S.A. aneksów do umów znaczących z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący 3/2013

Podpisanie przez INPRO S.A. aneksów do umów znaczących zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

Raport bieżący 2/2013

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z jednostką zależną - Hotel Mikołajki Sp. z o.o., w związku z uchwałą o podniesieniu kapitału zakładowego w spółce zależnej INPRO S.A. - Hotelu Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący 1/2013

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku spółki INPRO S.A.
2012

Raport bieżący 33/2012

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 32/2012

Temat: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO SA z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 31/2012

Temat: Korekta prognozy na 2012 r.

Raport bieżący nr 30 / 2012

Temat: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO SA jest użytkownikiem wieczystym

Raport bieżący 29 / 2012

Temat
Podpisanie przez INPRO SA umowy znaczącej z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

 

Raport biecz nr 28/2012

Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej- Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 27 / 2012

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO SA uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 26 / 2012

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 05 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 25 / 2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 05 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 24 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport bieżący nr 23/2012

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący nr 22/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący nr 21/2012

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 20 / 2012

Temat: Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 19 / 2012

Temat: Sprzedaż części udziałów posiadanych przez INPRO S.A. w spółce zależnej RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 18 / 2012

Temat: Sprostowanie błędu technicznego w opinii biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 17 / 2012

Temat: Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 16 / 2012

Temat: Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 

Raport bieżący nr 15 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieżący nr 14 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z UNIQA TU S.A.

Raport bieżący nr 13 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Generali T.U. S.A.

Raport bieżący nr 12 / 2012

Temat: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości INPRO S.A.

Raport bieżący nr 11 / 2012

Temat: Postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

Raport bieżący nr 10 / 2012

Temat: Wykreślenie hipoteki ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego INPRO S.A.

Raport bieżący nr 9 / 2012

Temat: Prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy INPRO w 2012 roku

Raport bieżący nr 8 / 2012

Temat: Wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomości należącej do INPRO S.A.

Raport bieżący nr 7 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Raport bieżący nr 6 / 2012

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Dom Zdrojowy Spółka z o.o. i ustanowienie nowej wartości udziałów posiadanych przez INPRO S.A.

Raport bieżący nr 5 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Raport bieżący nr 4 / 2012

Temat: Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji

Raport bieżący nr 3 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieżący nr 2 / 2012

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku spółki INPRO S.A.

Raport bieżący nr 1 / 2012

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
2011

Raport bieżący nr 58 / 2011

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 57 / 2011

Temat:Podpisanie przez jednostkę zależną od INPRO S.A. umowy znaczącej z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Raport bieżący nr 56 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący nr 55 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Raport bieżący nr 54 / 2011

Temat: Decyzja INPRO S.A. o wcześniejszym wykupie obligacji.

Raport bieżący nr 53 / 2011

Temat: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości INPRO S.A.

Raport bieżący nr 52 / 2011

Temat: Dokonanie wpisu hipotek umownych łącznych na udziale INPRO S.A. w prawie własności nieruchomości.

Raport bieżący nr 51 / 2011

Temat: Dokonanie korekty wpisu hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 50 / 2011

Temat: Ustanowienie zastawu na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 49 / 2011

Temat: Dokonanie wpisu hipotek umownych łącznych na nieruchomościach spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48 / 2011

Temat: Podpisanie przez Inpro S.A. ankesu nr 1 do umowy znaczącej zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Raport bieżący nr 47 / 2011

Temat: Otrzymanie przez spółkę zależną Dom Zdrojowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie centrum sportowo – wypoczynkowego Dom Zdrojowy w Jastarni.

Raport bieżący nr 46 / 2011

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o. o. oraz ustanowienia nowej ilości i łącznej wartości udziałów posiadanych przez Inpro S.A.

Raport bieżący nr 45 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem zależnym Hotel Mikołajki
Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 44 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO S.A. oraz podmiot zależny od INPRO S.A. umów znaczących z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Raport bieżący nr 43 / 2011

Temat: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO S.A. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Raport bieżący nr 42 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem zależnym -
Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 41 / 2011

Temat: Uchwały Rady Nadzorczej INPRO S.A. z dnia 13 lipca 2011r.

Raport bieżący nr 40 / 2011

Temat: INPRO S.A. - incydentalne odstępstwo od zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 39 / 2011

Temat :Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem zależnym -
Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 38 / 2011

Temat: Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Raport bieżący nr 37 / 2011

Temat: Uchwalenie polityki wynagrodzeń Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.

Raport bieżący nr 36 / 2011

Temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.

Raport bieżący nr 35 / 2011

Temat: Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16.06.2011r.

Raport bieżący nr 34 / 2011

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.

Raport bieżący nr 33 / 2011

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. uchwały o wypłacie dywidendy.

Raport bieżący nr 32 / 2011

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2011r.

Raport bieżący nr 31 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Raport bieżący nr 30 / 2011

Temat: Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny od INPRO S.A. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz S.A.

Raport bieżący nr 29 / 2011

Temat: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący nr 28 / 2011

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Raport bieżący nr 27 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Raport bieżący nr 26 / 2011

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 25 / 2011

Temat: Uchwały Zarządu INPRO S.A. w sprawie zmiany treści oraz w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 24 / 2011

Temat: Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

RAPORT BIEŻĄCY 23 / 2011

Temat: Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.       

Raport bieżący nr 22 / 2011

Temat: Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny od INPRO SA z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Raport bieżący nr 21 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

Raport bieżący nr 20 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA umowy znaczącej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

Raport bieżący nr 19 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieżący nr 18 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP

Raport bieżący nr 17 / 2011

Temat: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW SA w sprawie rejestracji akcji INPRO SA

Raport bieżący nr 16 / 2011

Temat:Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz daty wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki INPRO S.A.

Raport bieżący nr 15 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO SA umowy znaczącej z bankiem PKO BP SA

Raport bieżący nr 14 / 2011

Temat: Przyjęcie do depozytu akcji serii B spółki INPRO SA

Raport bieżący nr 13 / 2011

Temat: Informacja o niespełnieniu się warunku rozwiązującego dotyczącego zawartej przez INPRO SA znaczącej umowy warunkowej.

Raport bieżący nr 12 / 2011

Temat: Oświadczenia otrzymane od członków Rady Nadzorczej INPRO SA.

Raport bieżący nr 11 / 2011

Temat: Raport w sprawie nie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez INPRO SA

Raport bieżący nr 10 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej podpisanej z Bankiem BGŻ SA.

Raport bieżący nr 8 / 2011 K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 8/2011 w zakresie numeracji bieżącej

Raport_bieżący nr 8 / 2011

Temat: Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o nabyciu znacznego pakietu akcji 

Raport bieżący nr 8 / 2011

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez INPRO SA z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA SA

Raport bieżący nr 7 / 2011

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku spółki INPRO S.A.

Raport bieżący nr 6 / 2011

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez INPRO SA z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA

Raport bieżący nr 5 / 2011

Temat: Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu 10% udziałów w INPRO S.A.
 

Raport bieżący nr 4 / 2011

Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii B spółki INPRO SA

Raport bieżący nr 3 / 2011

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz PDA serii B spółki INPRO SA oraz rejestracja akcji i praw do akcji przez KDPW
Raport bieżący nr 2 / 2011

Temat: Zakończenie oferty publicznej akcji serii B INPRO SA oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego INPRO SA

Raport bieżący nr 1 / 2011

Temat: Przystapienie do ESPI

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..