Wyniki finansowe - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Inpro S.A. (dane w tys. zł)

  2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
102 318 162 717 147 684    123 275 162 673
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
9 080 32 000 30 590 26 849 35 724
Zysk (strata) brutto 9 445 32 944 31 280 27 348 36 017
Zysk (strata) netto 7 620 26 649 25 368 22 425 29 157
Aktywa razem 334 863 331 521 309 581 351 505 436 423
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
131 254 104 866 69 570 99 079 164 851
Zobowiązania długoterminowe 24 595 11 247 14 790 9 914 35 050
Zobowiązania krótkoterminowe 101 746 87 919 47 304 81 542 123 878
Kapitał własny 203 609 226 655 240 011 252 426 271 572
Kapitał zakładowy 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.) 40 040 00  40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSF

 

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inpro S.A. (dane w tys. zł)

  2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
147 732 211 021 204 631 202 891 258 982
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
12 697 33 694 38 132 38 783 52 767
Zysk (strata) brutto 10 242 32 370 36 805 37 082 50 280
Zysk (strata) netto 8 172 25 799 29 339 30 309 40 858
Aktywa razem 371 326 368 184 358 121 425 701 543 855
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
164 299 139 367 112 485 160 255 248 193
Zobowiązania długoterminowe 51 933 36 563 40 682 36 592 62 536
Zobowiązania krótkoterminowe 108 408 96 430 63 087 113 738 176 443
Kapitał własny 207 027 228 817 245 636 265 446 295 662
Kapitał zakładowy  4 004 4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.) 40 040 000  40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSF

Podstawowe wskaźniki

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.