Wyniki finansowe - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Inpro S.A. (dane w tys. zł)

  2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
102 318 162 717 147 684    123 275 162 673
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
9 080 32 000 30 590 26 849 35 724
Zysk (strata) brutto 9 445 32 944 31 280 27 348 36 017
Zysk (strata) netto 7 620 26 649 25 368 22 425 29 157
Aktywa razem 334 863 331 521 309 581 351 505 436 423
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
131 254 104 866 69 570 99 079 164 851
Zobowiązania długoterminowe 24 595 11 247 14 790 9 914 35 050
Zobowiązania krótkoterminowe 101 746 87 919 47 304 81 542 123 878
Kapitał własny 203 609 226 655 240 011 252 426 271 572
Kapitał zakładowy 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.) 40 040 00  40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.