Wyniki finansowe


Wyniki finansowe Inpro S.A. (dane w tys. zł)


2013* 2014* 2015* 2016* 2017*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
184 810
102 318
162 717 147 684    123 275
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
19 073
9 080
32 000 30 590 26 849
Zysk (strata) brutto
 19 153
9 445
32 944 31 280 27 348
Zysk (strata) netto
 15 543
7 620
26 649 25 368 22 425
Aktywa razem
 282 742
334 863
331 521 309 581 351 505
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
 82 749
131 254
104 866 69 570 99 079
Zobowiązania długoterminowe
 32 556
24 595
11 247 14 790 9 914
Zobowiązania krótkoterminowe
 46 569
101 746
87 919 47 304 81 542
Kapitał własny  199 993
203 609
226 655 240 011 252 426
Kapitał zakładowy
 4 004
4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.)
40 040 000  40 040 000
40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSF

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inpro S.A. (dane w tys. zł)


2013* 2014* 2015* 2016* 2017*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
178 348
147 732
211 021
204 631
202 891
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
19 475
12 697
33 694
38 132
38 783
Zysk (strata) brutto
17 916
10 242
32 370
36 805
37 082
Zysk (strata) netto
15 104
8 172
25 799
29 339
30 309
Aktywa razem
322 614
371 326
368 184
358 121
425 701
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
119 502
164 299
139 367
112 485
160 255
Zobowiązania długoterminowe
62 116
51 933
36 563
40 682
36 592
Zobowiązania krótkoterminowe
54 666
108 408
96 430
63 087
113 738
Kapitał własny 203 112
207 027
228 817
245 636
265 446
Kapitał zakładowy
 4 004
4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.)
40 040 000  40 040 000
40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSFKONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..