Historia operacji na akcjach - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Historia operacji na akcjach

 

W dniu 10 lutego 2011r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") uchwałą nr 111/11 postanowił m.in.:

  1. przyznać spółce INPRO SA status uczestnika KDPW w typie Emitent,
  2. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych :

a. 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3

b. 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2010r. oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00023.

W dniu 15 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 207/2011 postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

  1. następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda:

a. 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji serii A,
b. 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji serii B

  1. 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 16 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 213/2011 postanowił wprowadzić z dniem 17 lutego 2011r. (pierwszy dzień notowania) w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLINPRO00023.

W dniu 11 marca 2011r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") uchwałą nr 200/11 postanowił:

Przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00015,

Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznaczył na 21 marca 2011 r. dzień ostatniego notowania 10.010.000 (dziesięciu milionów dziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ‘PLINPRO00023’.

Na podstawie Uchwały nr 331/2011 Zarządu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki INPRO S.A. postanowił:

  1. Wprowadzić z dniem 22 marca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ‘PLINPRO00015’

b) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji serii B, Pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w dniu 22 marca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ‘PLINPRO00015’

  1. Notować akcje spółki INPRO S.A., o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych Pod nazwą skrócona ‘INPRO’ i oznaczeniem ‘INP’.

W dniu 22 marca 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpiła rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych INPRO S.A.:

Kod ISIN – PLINPRO00015

Liczba rejestrowanych papierów wartościowych – 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy)

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.