Biegły rewident - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Biegły rewident

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Do zadań Rady Nadzorczej w tym przedmiocie należy między innymi:

Podmioty uprawnione do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego są wybierane w Spółce do końca maja każdego roku obrotowego.

Przy wykonywaniu powyższych czynności Radę Nadzorczą wspiera Komitet Audytu stosownie do jego kompetencji i  powierzonych mu zadań.

Polityka wyboru bieglego rewidentadokument PDF, rozmiar 276 KB Raport bieżący 30/2018dokument PDF, rozmiar 360 KB Raport bieżący 36/2017dokument PDF, rozmiar 329 KB Raport bieżący 32/2017dokument PDF, rozmiar 339 KB Raport bieżący 27/2016dokument PDF, rozmiar 254 KB Raport bieżący 47/2015dokument PDF, rozmiar 251 KB Raport bieżący 45/2014dokument PDF, rozmiar 122 KB Raport bieżący 50/2013dokument PDF, rozmiar 202 KB Raport bieżący 33/2012dokument PDF, rozmiar 164 KB Raport bieżący nr 58/201dokument PDF, rozmiar 117 KB

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.