Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Oświadczenia Spółki
o stosowaniu ładu korporacyjnego


Informujemy, że w ciągu dwóch ostatnich lat kobiety nie zasiadały w Zarządzie i Radzie Nadzorczej INPRO S.A.
Zarząd Spółki podkreśla jednocześnie, iż decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności, z poszanowaniem polityki równych szans.
Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej w ostatnich dwóch latach:

Płeć Zarząd Rada Nadzorcza
Kobiety 0% 0%
Mężczyźni 100% 100%

Wyjaśnienie braku polityki różnorodności

Spółka INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku  działając w oparciu o zasadę numer I.Z.1.15 in fine dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2016”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku (treść tego dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  www.corp-gov.gpw.pl) informuje, że nie posiada i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu  do  władz  Spółki  oraz jej kluczowych menedżerów wymaganej przez powyżej opisaną zasadę. Spółka wyjaśnia, że zasada przewidująca posiadanie przez spółkę polityki  różnorodności w odniesieniu  do  władz  spółki  oraz  jej  kluczowych menedżerów, w szczególności w zakresie określenia jej warunków takich jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek,  doświadczenie zawodowe, a  także  celów  stosowanej  polityki  różnorodności, nie jest obecnie stosowana, albowiem wszelkie decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób, z poszanowaniem równych szans każdej z osób bez względu na jej płeć lub wiek. Nadto, obowiązujące regulacje związane z wyborem członów władz spółki, powoływanych zawsze przez organy kolegialne, to jest: (i) w wypadku członków zarządu wybór dokonywany jest przez  Radę Nadzorczą, zaś (ii) w wypadku  członków Rady Nadzorczej wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie,  w ocenie Spółki stanowi prawidłową i wystarczającą regulację dotyczącą prawidłowej i niezależnej oceny kandydatów przy zastosowaniu obiektywnych merytorycznych kryteriów bez względu na płeć lub wiek kandydata. Także dobór i zatrudnianie kadry menadżerskiej dokonywane jest przez Zarząd na podstawie powyżej określonych merytorycznych zasad wyboru opartych o kwalifikacje i kompetencje danej osoby.   

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Inpro S.A. w 2018 rokudokument PDF, rozmiar 632 KB Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Inpro S.A. w 2017 rokudokument PDF, rozmiar 731 KB Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - publikacja z dnia 18.05.2016 dokument PDF, rozmiar 109 KB Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce Inpro S.A. w 2016 rokudokument PDF, rozmiar 390 KB Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - publikacja z dnia 01.01.2016 dokument PDF, rozmiar 111 KB Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Inpro S.A. w 2014 rokudokument PDF, rozmiar 214 KB Raport bieżący nr 11/2011dokument PDF, rozmiar 79 KB Raport bieżący nr 12/2011dokument PDF, rozmiar 119 KB Raport bieżący nr 37/2011dokument PDF, rozmiar 74 KB Raport w sprawie wynagrodzeńdokument PDF, rozmiar 192 KB Oświadczenie J. Glanc - kryteria niezależnościdokument PDF, rozmiar 136 KB Oświadczenie K. Gąsak - kryteria niezależnościdokument PDF, rozmiar 133 KB Oświadczenie Sz. Lewiński - kryteria niezależnościdokument PDF, rozmiar 89 KB Oświadczenie W. Stefaniak - kryteria niezależnościdokument PDF, rozmiar 82 KB Oświadczenie Ł. Maraszek - kryteria niezależnościdokument PDF, rozmiar 765 KB

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.