Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Oświadczenia Spółki
o stosowaniu ładu korporacyjnego


Informujemy, że w ciągu dwóch ostatnich lat kobiety nie zasiadały w Zarządzie i Radzie Nadzorczej INPRO S.A.
Zarząd Spółki podkreśla jednocześnie, iż decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności, z poszanowaniem polityki równych szans.
Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej w ostatnich dwóch latach:

Płeć Zarząd Rada Nadzorcza
Kobiety 0% 0%
Mężczyźni 100% 100%

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.