Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego


Informujemy, że w ciągu dwóch ostatnich lat kobiety nie zasiadały w Zarządzie i Radzie Nadzorczej INPRO S.A.
Zarząd Spółki podkreśla jednocześnie, iż decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności, z poszanowaniem polityki równych szans.
Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej w ostatnich dwóch latach:

Płeć Zarząd Rada Nadzorcza
Kobiety 0% 0%
Mężczyźni 100% 100%


Wyjaśnienie braku polityki różnorodności


Spółka INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku  działając w oparciu o zasadę numer I.Z.1.15 in fine dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2016”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku (treść tego dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  www.corp-gov.gpw.pl) informuje, że nie posiada i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu  do  władz  Spółki  oraz jej kluczowych menedżerów wymaganej przez powyżej opisaną zasadę. Spółka wyjaśnia, że zasada przewidująca posiadanie przez spółkę polityki  różnorodności w odniesieniu  do  władz  spółki  oraz  jej  kluczowych menedżerów, w szczególności w zakresie określenia jej warunków takich jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek,  doświadczenie zawodowe, a  także  celów  stosowanej  polityki  różnorodności, nie jest obecnie stosowana, albowiem wszelkie decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób, z poszanowaniem równych szans każdej z osób bez względu na jej płeć lub wiek. Nadto, obowiązujące regulacje związane z wyborem członów władz spółki, powoływanych zawsze przez organy kolegialne, to jest: (i) w wypadku członków zarządu wybór dokonywany jest przez  Radę Nadzorczą, zaś (ii) w wypadku  członków Rady Nadzorczej wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie,  w ocenie Spółki stanowi prawidłową i wystarczającą regulację dotyczącą prawidłowej i niezależnej oceny kandydatów przy zastosowaniu obiektywnych merytorycznych kryteriów bez względu na płeć lub wiek kandydata. Także dobór i zatrudnianie kadry menadżerskiej dokonywane jest przez Zarząd na podstawie powyżej określonych merytorycznych zasad wyboru opartych o kwalifikacje i kompetencje danej osoby.   


SCHEMAT ORGANIZACYJNY INPRO S.A. >>


 

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..