Inpro

Władze Spółki

Krzysztof Maraszek - Prezes Zarządu

Krzysztof Maraszek

Prezes Zarządu

Krzysztof Maraszek

Prezes Zarządu

 Prezes Krzysztof Maraszek sprawuje nadzór nad całą strukturą organizacyjną Spółki oraz nad oceną ryzyk inwestycji.

Jest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki. Od ponad 30 lat piastuje zarządcze stanowiska w INPRO. Jego skuteczność zarządzania potwierdzają dobre wyniki operacyjne i finansowe Spółki. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej zajmował kierownicze stanowiska, m.in.: w Gdańskim Kombinacie Budowy Domów oraz Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W Instytucie Budownictwa Lądowego zdobył specjalność z konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

 

Zbigniew Lewiński - Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Lewiński

Wiceprezes Zarządu

Marcin Stefaniak - Wiceprezes Zarządu

Marcin Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

Robert Maraszek - Wiceprezes Zarządu

Robert Maraszek

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Lewiński

Wiceprezes Zarządu

Pan Zbigniew Lewiński jako Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

Jeden z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki. Od ponad 30 lat piastuje zarządcze stanowiska w INPRO. W istotny sposób przyczynił się do budowy pozycji INPRO na rynku oraz osiąganych wyników. Przed 1987 rokiem swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na kierowniczych stanowiskach m.in.: w Elbląskim Kombinacie Budowlanym, Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa w Nowym Targu, Gdańskim Kombinacie Budowy Domów.

Posiada wyższe wykształcenie techniczne – tytuł inżyniera budownictwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego.

Marcin Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

Pan Marcin Stefaniak jako Wiceprezes Zarządu wykonuje jednocześnie zadania Dyrektora Wydziału Budowlanego i sprawuje nadzór nad działami podlegającymi pod ten zakres działalności operacyjnej Spółki.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w INPRO S.A. Pracował m.in. na stanowiskach dyrektora wydziału budowlanego, dyrektora budowy zespołu apartamentowo-hotelowego, kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa.

Robert Maraszek

Wiceprezes Zarządu

Pan Robert Maraszek piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie w ramach tej funkcji wykonuje zadania Dyrektora ds. Inwestycji oraz sprawuje nadzór na działami podlegającymi pod ten zakres działalności Spółki

Pełni również rolę Prezesa Zarządu w SML Sp.  z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (oddział w Trójmieście). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w INPRO S.A. na stanowiskach dyrektora ds. inwestycji, kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność projekty deweloperskie.

W skład Rady Nadzorczej INPRO S.A. wchodzą:

Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Maraszek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Lewiński – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej

Beata Krzyżagórska-Żurek –  Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Linda - Członek Rady Nadzorczej

 

W skład Komitetu Audytu INPRO S.A. wchodzą:

Beata Krzyżagórska- Żurek - Przewodnicząca Komitetu Audytu

Jerzy Glanc

Mariusz Linda


 

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


tel. 58 340 03 81 Napisz do działu sprzedaży