Władze Spółki - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Władze Spółki

Piotr Stefaniak - Wiceprezes Zarządu

Piotr Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Maraszek - Prezes Zarządu

Krzysztof Maraszek

Prezes Zarządu

Zbigniew Lewiński - Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Lewiński

Wiceprezes Zarządu

Marcin Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

Robert Maraszek

Wiceprezes Zarządu

Piotr Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

  Pan Piotr Stefaniak jako Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad oceną ryzyk inwestycji.

Związany jest ze Spółką od momentu jej powstania i od tego czasu zasiada w Zarządzie INPRO. Jest również  jednym z  głównych akcjonariuszy Spółki. Pod jego kierownictwem INPRO osiągnęło wiodącą pozycję na trójmiejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.

W latach 70-tych oraz 80-tych XX wieku doświadczenie zawodowe zdobywał w Elbląskim Kombinacie Budowlanym, Gdańskim Zjednoczeniu Budownictwa, Przedsiębiorstwie Eksport Budownictwa „Północ” oraz Gdańskim Kombinacie Budownictwa .  Odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i PMB”.

Posiada tytuł magistra. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej o specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe.

Krzysztof Maraszek

Prezes Zarządu

 Prezes Krzysztof Maraszek sprawuje nadzór nad całą strukturą organizacyjną Spółki.

Jest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki. Od ponad 30 lat piastuje zarządcze stanowiska w INPRO. Jego skuteczność zarządzania potwierdzają dobre wyniki operacyjne i finansowe Spółki. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej zajmował kierownicze stanowiska, m.in.: w Gdańskim Kombinacie Budowy Domów oraz Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W Instytucie Budownictwa Lądowego zdobył specjalność z konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

 

Zbigniew Lewiński

Wiceprezes Zarządu

  Pan Zbigniew Lewiński jako Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

Jeden z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki. Od ponad 30 lat piastuje zarządcze stanowiska w INPRO. W istotny sposób przyczynił się do budowy pozycji INPRO na rynku oraz osiąganych wyników. Przed 1987 rokiem swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na kierowniczych stanowiskach m.in.: w Elbląskim Kombinacie Budowlanym, Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa w Nowym Targu, Gdańskim Kombinacie Budowy Domów.

Posiada wyższe wykształcenie techniczne – tytuł inżyniera budownictwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego.
 

Marcin Stefaniak

Wiceprezes Zarządu

Pan Marcin Stefaniak jako Wiceprezes Zarządu wykonuje jednocześnie zadania Dyrektora Wydziału Budowlanego i sprawuje nadzór nad działami podlegającymi pod ten zakres działalności operacyjnej Spółki.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w INPRO S.A. Pracował m.in. na stanowiskach dyrektora wydziału budowlanego, dyrektora budowy zespołu apartamentowo-hotelowego, kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa.

Robert Maraszek

Wiceprezes Zarządu

Pan Robert Maraszek piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie w ramach tej funkcji wykonuje zadania Dyrektora ds. Inwestycji oraz sprawuje nadzór na działami podlegającymi pod ten zakres działalności Spółki

Pełni również rolę Prezesa Zarządu w SML Sp.  z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (oddział w Trójmieście). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w INPRO S.A. na stanowiskach dyrektora ds. inwestycji, kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność projekty deweloperskie.

W skład Rady Nadzorczej INPRO S.A. wchodzą:

Jerzy Glanc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gąsak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Maraszek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Lewiński – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej

Beata Krzyżagórska-Żurek –  Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Linda - Członek Rady Nadzorczej

 

W skład Komitetu Audytu INPRO S.A. wchodzą:

Beata Krzyżagórska- Żurek - Przewodnicząca Komitetu Audytu

Jerzy Glanc

Mariusz Linda


 

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Napisz do działu sprzedaży